wtorek, 20 październik 2020 12:27

FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU KOMUNALNEGO „PGM” W CHORZOWIE

FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU KOMUNALNEGO „PGM” W CHORZOWIE

Szanowni Państwo

Od dnia 21 października 2020 r. do odwołania zmieniają się zasady obsługi interesantów.

Obsługa stron odbywa się:

od poniedziałku do środy w godzinach od 730  do 1430

w czwartek od godziny 730  do 1630

w piątek od godziny 730  do 1230

Interesanci przed wizytą w ZK „PGM” zobowiązani są umówić się telefonicznie na konkretny dzień
i konkretną godzinę dzwoniąc na numery podane poniżej
.

Przed wejściem do siedziby  ZK „PGM” lub Biur Obsługi Mieszkańców powinni Państwo zachować obowiązujące wymogi sanitarne tj:

·      zdezynfekować ręce,

·      zasłonić usta i nos,

·      umożliwić pomiar temperatury ciała.

Obsługa interesantów odbywać się będzie w siedzibie ZK „PGM” na parterze – bez możliwości wejścia
do pozostałych części budynku.

Składanie dokumentów w Zakładzie realizowane jest poprzez pozostawienie dokumentów w miejscach
do tego wyznaczonych.


Komórki organizacyjne Zakładu obsługują również strony telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (e- mail, epuap).

Zdecydowanie zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Zakładzie i Biurach Obsługi Mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adres e-mailowy:

Skrytka epuap: /zkpgm/SkrytkaESP

Numery telefonów do ZK „PGM” centrala 32-757-15-00:

Dział:

numer bezpośredni

e-mail

Czynszów i Rozliczeń Mediów

32-757-15-32

32-757-15-65

Windykacji

32-757-15-40

32-757-15-38

Dział Prawny

32-757-15-58

32-757-15-55

Eksploatacji

32-757-15-59

32-757-15-47

Techniczny

32-757-15-43

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

32-757-15-62

Dział Kadr i Płac

32-757-15-20

32-757-15-81

Dział Zamówień Publicznych

32-757-15-71

32-757-15-75

Dział Finansowo-Księgowy

32-757-15-29

32-757-15-05

Biuro Koordynacji Zamiany Mieszkań

32-757-15-19

Sekretariat

32-757-15-19

 

Numerów telefonów BOM-ów

BOM:

numer bezpośredni

e-mail

BOM  Chorzów Stary

32-241-29-19

BOM  Chorzów II

32-241-25-75, 32-249-81-10

BOM  Śródmieście

32-241-17-74, 32-247-85-22

BOM  Różanka

32-241-29-13, 32-241-49-13

BOM  Ruch

32-246-45-91, 32-246-16-04

BOM  Hajduki

32-246-64-67, 32-246-30-27

Praca za czynsz

32-420-10-15