Informacje dotyczące czynszów

Informacja dotycząca możliwości obniżenia czynszu

Prezydent Miasta może na uzasadniony wniosek najemcy lokali o czynszu regulowanym oraz o czynszu wolnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, których dochód obniżył się poniżej kryterium niedostatku, obniżyć czynsz za zajmowany lokal.. Obniżki czynszu udziela się na 12 miesięcy wyłącznie na wniosek najemcy.
Kryterium niedostatku w przeliczeniu na jednego członka rodziny:
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 100% najniższej emerytury
w  przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 75% najniższej emerytury           

Szczegóły zapisów Uchwała Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. - link

Aktualne ceny za wodę i ścieki

Opłata za dostawę wody od dnia 1 czerwca 2023 r.  wynosi 7,77 zł/m3

Opłata za odprowadzenie ścieków od dnia 1 czerwca 2023 r. wynosi 11,26 zł/m3

Aktualne ceny za odbiór odpadów komunalnych

Opłata za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od 1.01.2024 r. wynosi 33,90 zł/os./m-c

Opłata za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny od 1.01.2024 r. wynosi 67,80 zł/os./m-c

Przyjmowanie wpłat

Zakład Komunalny "PGM" informuje, że wpłaty czynszowe gotówkowe dokonywane na indywidualne konta SIMP (np. za pośrednictwem książeczki czynszowej) przyjmowane sa bezpłatni we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego na terenie miasta Chorzów

Zakład Komunalny "PGM" informuje o możliwości dokonywania wpłat czynszu za pośrednictwem Poczty Polskiej bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłaty dokonane do godziny 14-tej będą księgowane w tym samym dniu, po godzinie 14-tej w następnym dniu roboczym. Wykaz placówek w załączeniu.
W pozostałych oddziałach i placówkach pocztowych pobierane będą opłaty zgodnie z taryfikatorami obowiązującymi w tych instytucjach.

Terminy uiszczania opłat:
  • za lokale mieszkalne do dnia 25 każdego miesiąca,
  • za lokale użytkowe, garaże do dnia 10 każdego miesiąca.
Za datę wpłaty przyjmuje się dzień, w którym należność wpłynęła na konto ZK "PGM" Chorzów.

Aktualna stawka czynszowa

1. Zgodnie z zarządzeniem nr OR.266.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16.11.2021r.:

Stawka bazowa czynszu od kwietnia 2022r. 8,40 zł/m2/m-c
Stawka czynszu za najem lokalu socjalnego od kwietnia 2022.

2,94 zł/m2/m-c

2. Załącznik nr 4 do załącznika nr 1 do uchwały RM Chorzów nr XV/264/19 z dnia 21.11.2019r.

Obniżka stawki czynszu może nastąpić z powodu wszystkich czynników łącznie, o których mowa w załączniku nr 4 do Programu, przy czym suma obniżek może maksymalnie wynieść 30%.

Sytuacje mające wpływ na ustalenie stawki czynszu:

 Dopuszcza sie stawkę czynszową dla osób prowadzacych zawodową rodzinę zastepczą w wysokości 50% stawki bazowej.
 
 3% wartości odtworzeniowej budynku
II i III kwartał 2024r.  15,06 zł/m2/m-c 
 
   

Zakład Komunalny "PGM" przypomina o możliwości odpracowania zaległości czynszowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 32 4201014 oraz 32 4201015.

Grafika ozdobna