czwartek, 18 czerwiec 2020 11:16

Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie

Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie prowadzi bezpośrednią, limitowaną obsługę klienta  (związaną z osobistą wizytą w Zakładzie lub Biurach Obsługi Mieszkańców i PZC).

Obsługa stron odbywa się:

od poniedziałku do środy w godzinach od 730  do 1430

w czwartek od godziny 730  do 1630

w piątek od godziny 730  do 1230

z zastrzeżeniem ograniczonej liczby interesantów przebywających w miejscach obsługi (tj. maksymalnie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi), oraz z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych:

  • zasłanianie ust i nosa,
  • dezynfekcja rąk,
  • utrzymanie 2 metrów dystansu między osobami.

Obsługa interesantów odbywać się będzie w siedzibie ZK „PGM” na parterze – bez możliwości wejścia do pozostałych części budynku.

Zdecydowanie zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Zakładzie i Biurach Obsługi Mieszkańców na rzecz wysłania korespondencji drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Załatwianie spraw możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jednocześnie Dyrektor ZK „PGM” prosi o odpowiedzialne zachowanie wszystkich interesantów, gdyż każde zasadne podejrzenie o zakażeniu pracownika, spowoduje wyłączenie z pracy całego Zakładu.