Dyrekcja zakładu

Dyrektor Zakładu

Z-cy Dyrektora

ds. administracyjno-eksploatacyjnych - mgr Joanna Koziej

ds. technicznych - mgr Tomasz Kaczmarek


Główny Księgowy

Informujemy, że w sprawach bieżących najemcy przyjmowani są przez DYREKTORA PGM -
w czwartki w godzinach od 14.00 do 16.00 po wcześniejszym zarejestrowaniu w sekretariacie.

Dyrektor ds. administracyjno-eksploatacyjnych przyjmuje w środy w godzinach od 13.00 do 15.00, a Dyrektor ds. technicznych przyjmuje we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie.