Aktualności

 • Uwaga na fałszywe wiadomości!

  Uwaga! Oszuści wysyłają SMS-y informujące o rzekomym zadłużeniu dotyczącym czynszu. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do fałszywego panelu podszywającego się pod bank. Celem jest przechwycenie Państwa danych logowania. Zakład Komunalny PGM nie prowadzi żadnych działań dotyczących spłaty zobowiązania poprzez wiadomości SMS, w którym zawarty jest fałszywy link. Wszelkie zobowiązania wobec naszego Zakładu należy uiszczać na indywidualny rachunek użytkownika lokalu podany przez tutejszy Zakład lub znajdujący się w książeczce opłat. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania wiadomości o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki.

  Warto takie SMS-y zgłaszać do CERT Polska. Korzystając z funkcji "przekaż" lub "udostępnij" można wysłać treść wiadomości na numer 799-448-084. Trafi ona do analityków CERT Polska, którzy zdecydują o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń. Lokator oczywiście może również zgłosić to jak każdą inna próbę wyłudzenia na Policję.

  Poniżej przykład fałszywej wiadomości:

  Podejrzany SMS

 • Sprzedaż końcowa paliwa stałego

  W związku ze zmianą przepisów dotyczących sprzedaży paliwa stałego informujemy, że Miasto Chorzów przystępuje do realizacji sprzedaży końcowej paliwa stałego.

  Osoby uprawnione, na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, mogą od 12.05.2023r. składać wnioski o zakup paliwa. Wnioski można składać wyłącznie do 30.06.2023r. Wnioski tak jak do tej pory składa się w wyznaczonych placówkach Zakładu Komunalnego PGM. Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Wniosek w chwili złożenia zostanie opatrzony odrębnym, indywidualnym numerem. Informacja o numerze wniosku wraz z datą i miejscem złożenia oraz informacją o dedykowanym numerze telefonu do kontaktu i adresie e-mail zostanie zwrotnie przekazana składającemu wniosek. Dotyczy to również wniosków składanych drogą elektroniczną (E-PUAP). Listy zawierające numery pozytywnie zweryfikowanych wniosków będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej ZK PGM, stronie BIP i Facebook ZK PGM oraz wywieszane na tablicach ogłoszeń w BOM-ach oraz siedzibie przy ul. Bałtyckiej 8. Wnioskodawcy są zobowiązani do samodzielnego śledzenia ww. źródeł w celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. Pozytywna weryfikacja wniosku uprawnia do dokonania zakupu wskazanej ilości paliwa stałego.

  Osoby chętne na zakup węgla:

  - które są mieszkańcami Chorzowa składają wyłącznie wniosek zgodnie z wzorem;

  - które nie są mieszkańcami Chorzowa, do wniosku o zakup paliwa stałego muszą dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Numer telefonu utworzony na potrzeby obsługi wniosków to: 32 757 15 52 (obsługa na Bałtyckiej 8), adres mailowy do obsługi zapytań o wnioski to: (obsługa na Bałtyckiej 8).

   

  Telefon węglowy UM Chorzów numer: 507-723-606

  czynny:

  - poniedziałek, wtorek, środa od godziny 8:00-15:00

  - czwartek od godziny 8:00-17:00

  - piątek od godziny 8:00-13:00

   

  Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie ma obecnie ograniczeń ilości paliwa dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego.

  Cena paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej wynosi 1600,00 zł za tonę.

   

  Informacje na temat rejonów i przyporządkowanych do nich ulic są dostępne TUTAJ

  Wniosek można pobrać z naszej zakładki dokumenty: Wniosek o zakup węgla

  Lista zweryfikowanych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej znajduje się: TUTAJ

   

 • Zakończenie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

   Zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wnioski o zakup paliwa mogły być przyjmowane wyłącznie do 15 kwietnia. Obecnie w toku są prace legislacyjne, które mają przedłużyć możliwość kupowania paliwa stałego od gminy, jednakże jeszcze zmiana ustawy nie obowiązuje. Według projektowanych przepisów, nowe zasady sprzedaży będą możliwe do uruchomienia od 1 maja.

 • Informacja dotycząca sprzedaży węgla - obniżona cena

  Od 01.04.2023r. obniżona zostaje cena sprzedaży węgla z 2000 zł do 1850 zł zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów - link.

  Wnioski o zakup węgla tak jak dotychczas należy składać w wyznaczonych placówkach naszego Zakładu.

 • Informacja dla Przedsiębiorców

  Szanowni Przedsiębiorcy,

  Informujemy, że Rada Miasta Chorzowa podjęła uchwałę o zmianach w zakresie odbioru odpadów. Uchwała wprowadza nową wielkość pojemnika – 60 litrów, co powinno obniżyć koszty dotyczące odbioru odpadów i w związku z tym opłata będzie wynosiła 9,00 PLN za odbiór pojemnika.

  Najemcy lokali użytkowych, prowadzący działalność na terenie Miasta Chorzowa, mogą zgłaszać się do Biur Obsługi Mieszkańców Zakładu Komunalnego PGM w celu zadeklarowania nowej wielkości pojemników na odpady segregowane. Nowa wielkość pojemników określona w Uchwale Rady Miasta, nie dotyczy odpadów zmieszanych.

  Zachęcamy do złożenia deklaracji w Biurach Obsługi Mieszkańców.

 • Informacja

  W dniu 05.01.2023r. Zakład Komunalny PGM będzie czynny do godz.15.00. Serdecznie zapraszamy.

 • Zakup preferencyjny paliwa stałego - aktualizacja na rok 2023

  Z uwagi na koniec roku 2022, zakończona została realizacja sprzedaży paliwa stałego na podstawie złożonych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w roku 2022. 

  Osoby, które złożyły wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego, a które nie zrealizowały zakupu do końca 2022 roku, mogą od dnia 02.01.2023 r. składać nowe wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego w roku 2023.

  Aby zakupić paliwo stałe w roku 2023 konieczne jest złożenie nowego wniosku.

  Wnioski z roku 2022 nie przechodzą na kolejny rok.

  We wniosku składanym na rok 2023 można uwzględnić ilość paliwa z roku 2022, która nie została zakupiona. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu z roku 2022 r. powiększa limit roku 2023 r. maksymalnie do 3000 kg.

 • Informacja

  W dniu 13.12.2022r. Zakład Komunalny PGM będzie czynny do godz.14.00. Serdecznie zapraszamy.

 • Zakup preferencyjny paliwa stałego

  Uprzejmie informujemy, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego będą przyjmowane w siedzibie ZK PGM przy ul. Bałtyckiej 8 oraz we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców.

  Wniosek w chwili złożenia zostanie opatrzony odrębnym, indywidualnym numerem. Informacja o numerze wniosku wraz z datą i miejscem złożenia oraz informacją o dedykowanym numerze telefonu do kontaktu i adresie e-mail zostanie zwrotnie przekazana składającemu wniosek. Dotyczy to również wniosków składanych drogą elektroniczną (E-PUAP). Listy zawierające numery pozytywnie zweryfikowanych wniosków będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej ZK PGM, stronie BIP i Facebook ZK PGM oraz wywieszane na tablicach ogłoszeń w BOM-ach oraz w siedzibie przy ul. Bałtyckiej 8.

  Wnioskodawcy są zobowiązani do samodzielnego śledzenia ww. źródeł w celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. Pozytywna weryfikacja wniosku uprawnia do dokonania zakupu wskazanej ilości paliwa stałego.

 • Informacja

  Jutro (10 listopada) nasz Zakład będzie czynny w godzinach 7.30 do 14.30. Serdecznie zapraszamy.

 • Przywrócenie działania systemu e-kartoteka

  Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym z powodzeniem zakończyliśmy prace modernizacyjne przy e-kartotece. Regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępny jest niezmiennie na naszej stronie internetowej w menu Dokumenty.

  Zapraszamy do korzystania z tego systemu.

 • Ograniczenia w dostępie do e-kartoteki.

  Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej trwają prace modernizacyjne związane z prawidłowym działaniem e-kartoteki. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Odpracuj swój czynsz

  Program „Praca za czynsz” funkcjonuje w naszym mieście już dziesięć lat. Od początku wzięło w nim udział już ponad 461 uczestników. Łącznie odpracowali oni zaległość czynszową na kwotę 2.495.350,39 zł.


  Program ruszył w 2011 roku. Mogą do niego przystąpić osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, którym nagromadziły się zaległości czynszowe i nie są w stanie ich spłacić. Zakład Komunalny „PGM” umożliwia ich spłatę w formie świadczenia rzeczowego. – To bardzo ważna i potrzebna forma pomocy dla naszych najuboższych mieszkańców – podkreśla Joanna Lekston Grzyb, dyrektor Zakładu. – Spora grupa w ten sposób wywiązała się już ze wszystkich zobowiązań wobec naszego Zakładu. Zapewniamy, że każdy, kogo cechuje poczucie obowiązku, jest w stanie poradzić sobie z realizowanymi przez nas zleceniami – dodaje.

  Zakład stara się w miarę możliwości przygotować ofertę również dla osób pracujących zawodowo. W wielu przypadkach to się udaje. Zlecenia są dostosowane do konkretnych najemców, uwzględniając ich możliwości czasowe, ale nade wszystko stan zdrowia. – Zdajemy sobie sprawę, że osoby w najtrudniejszej sytuacji materialnej, to zazwyczaj osoby chore, które nie mogą podjąć dodatkowej pracy. W takich sytuacjach również próbujemy szukać rozwiązania i staramy się być elastyczni – tłumaczy Lekston – Grzyb.

  Jakie prace można realizować w ramach programu? Od kilku lat pod opieką uczestników są m.in. place zabaw w obrębie nieruchomości zarządzanych przez „PGM”. To właśnie oni odnawiają urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice. Zajmują się również wymianą piasku w piaskownicach. Oprócz placów zabaw, w ramach programu „Praca za czynsz”, zleca się porządkowanie terenów, a także realizację wielu prac wewnątrz budynków: opróżnianie pustostanów, porządkowanie piwnic, malowanie instalacji gazowych, zabezpieczanie przed skutkami zimy oraz prace remontowe m.in. odnawianie klatek schodowych. Uczestnicy programy zajmują się też roznoszeniem korespondencji do mieszkańców oraz odczytują wodomierze, co pozwala na prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia wody.

  Każdego, kto mieszka w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Miasta Chorzów i chce się dowiedzieć się więcej, organizatorzy programu zapraszają do swojej siedziby przy ul. Hajduckiej 7. Odpowiedzą na wszystkie dodatkowe pytania i rozwieją wszelkie ewentualne wątpliwości.

 • Powszechna samoobrona ludności w mieście Chorzów

  Jednym z priorytetowych zadań stojących przed władzami naszego miasta jest zapewnienie bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju realne są zagrożenia dla życia i zdrowia ludności...

  Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym linku link

 • Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Światowy Tydzień Wiedzy o antybiotykach 2021
  Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Światowy Tydzień Wiedzy o antybiotykach 2021

  W ramach ogólnopolskiej kampanii Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach przypominamy ważną informację zamieszczoną w grafice. Zachęcamy do zapoznania się z nią i przemyślenia.

  Dodatkowe informacje można znaleźć w interesującej wystawie tematycznej znajdującej się pod tym linkiem.

 • Informacja dotycząca dokonywania opłat

  Zakład Komunalny „PGM ” informuje, że przypisany do każdego najemcy indywidualny numer rachunku bankowego jest dedykowany wyłącznie do wpłat związanych z Zakładem Komunalnym „PGM”. Każda opłata celem prawidłowego księgowania powinna być opatrzona prawidłowym tytułem przelewu, zawierającym informację czego dotyczy wnoszona opłata.

 • Akcja "Szczepimy się"
  Akcja

  Jak działają szczepionki?
  Szczepionki zawierają wirusy lub bakterie w formie zmodyfikowanej, które nie wywołują choroby, ale „uczą” układ immunologiczny co robić, kiedy organizm zostanie zaatakowany przez prawdziwy, potencjalnie niebezpieczny wirus lub bakterię.
  Po szczepieniu Twój układ immunologiczny odpowiada na szczepionkę, tworząc przeciwciała, które zwalczają dany wirus lub bakterie.
  Po szczepieniu Twoje ciało zapamiętuje konkretnego intruza. Jeśli kiedykolwiek natkniesz się na prawdziwy wirus lub bakterię, odpowiednie przeciwciała będą w stanie je szybko zniszczyć, zanim jeszcze spowodują zachorowanie.
  W przypadku niektórych chorób konieczne jest podanie dodatkowej dawki szczepionki lub szczepienie przypominające w późniejszym czasie, aby utrzymać pewną i długotrwałą ochronę.
  Jaka płynie korzyść ze szczepienia się?
  Kiedy Ty i niemal wszyscy w Twoim otoczeniu są odporni na daną chorobę zakaźną...

  Więcej informacji pod tym linkiem

 • Zmiana siedziby BOM Chorzów II

  Informujemy, że od dnia 18.05.2021r. siedziba BOM Chorzów II zmieniła swoją lokalizację. Obecnie jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem:

  Chorzów 41-500

  ul. Karola Miarki 29b.

  Godziny urzędowania, numery telefonów oraz adres mailowy nie uległy zmianie.

 • Zbieranie odczytów wodomierzy w zasobach BOM Hajduki oraz BOM Ruch

  Informujemy, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną nasi pracownicy nie będą odczytywać wodomierzy w Państwa lokalach. Odczyt należy podać w terminie do 31.05.2021 r., według wzoru, który zostanie wrzucony do Państwa skrzynek pocztowych.


  }Wzór jest dostępny również TUTAJ.

  Uzupełnioną tabelę można przesłać na adres e-mail , wrzucić do skrzynki umieszczonej w siedzibie naszej firmy lub do skrzynki usytuowanej w Biurach Obsługi Mieszkańców Ruch i Hajduki.

  Użytkownicy lokali, w których wodomierze są wyposażone w nakładkę radiową nie muszą podawać odczytu wodomierza. Nasi pracownicy nie będą przyjmowali odczytów drogą telefoniczną.

 • Zbieranie odczytów wodomierzy w zasobach BOM Śródmieście oraz BOM Różanka

  Informujemy, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną nasi pracownicy nie będą odczytywać wodomierzy w Państwa lokalach. Odczyt należy podać w terminie do 30.04.2021 r., według wzoru, który zostanie wrzucony do Państwa skrzynek pocztowych.

  }Wzór jest dostępny również TUTAJ.

  Uzupełnioną tabelę można przesłać na adres e-mail , wrzucić do skrzynki umieszczonej w siedzibie naszej firmy lub do skrzynki usytuowanej w Biurze Obsługi Mieszkańców Śródmieście i Różanka.

  Użytkownicy lokali, w których wodomierze są wyposażone w nakładkę radiową nie muszą podawać odczytu wodomierza. Nasi pracownicy nie będą przyjmowali odczytów drogą telefoniczną.