Kategoria: Druki dot. rozliczeń czynszowych, płatności, dofinansowania

Dodatek mieszkaniowy - Informacja o procedurze i wymaganych dokumentach

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Odczyty wodomierzy BOM Chorzów Stary i Chorzów II

Odczyty wodomierzy BOM Śródmieście i BOM Różanka

Odczyty wodomierzy w zasobach BOM Ruch oraz Hajduki

Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Rodo pomoc de minimis - klauzula ogólna

Wniosek o kontynuację rat

Wniosek o raty - lokal mieszkalny

Wniosek o raty lokal użytkowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości kaucji

Wniosek o wypłacenie nadpłaty dotyczącej rozliczeń

Wniosek o zmianę formy spłaty zadłużenia