Kategoria: Regulaminy

Regulamin BKZM

Regulamin dotyczący zasad eksploatacji ogrzewania etażowego zabudowanego w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Komunalny "PGM" w Chorzowie

Regulamin organizacyjny ZK "PGM"

Regulamin organizowania i prowadzenia przetargów na wynajem lokali mieszkalnych

Regulamin porządku domowego

Regulamin postępowania w sprawach o stosowanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów

Regulamin postępowania w sprawach o wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych garażami i niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażami.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na cele C.O. i C.W.U. w zasobach zarządzanych przez ZK PGM.

Regulamin rozliczania wody i ścieków

Regulamin rozliczania wody i ścieków - protokół wymiany

Regulamin Szyldów i Reklam

Regulamin udzielania informacji i wydawania zaświadczeń o wysokości sald i opłat za użytkowanie lokali

Zasady postępowania w sprawach o wynajem lokali mieszkalnych

Zasady postępowania w trakcie zagospodarowywania pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób lokalowy.