Kategoria: Wnioski związane z wynajęciem, sprzedażą lokalu

Deklaracja wyboru

Oświadczenie - dot. akceptacji regulaminów

Oświadczenie - dot. akceptacji stanu technicznego mieszkania

Oświadczenie - w związku z zamiarem zawarcia umowy najmu lokalu, zapoznanie się ze stanem technicznym

Porozumienie - udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych

Postanowienia ogólne umowy najmu lokalu mieszkalnego o czynszu regulowanym

Postanowienia ogólne umowy najmu lokalu o czynszu socjalnym

Postanowienia ogólne umowy najmu lokalu o czynszu wolnym

Postanowienia ogólne umowy najmu pomieszczenia tymczasowego

Wniosek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie obniżki naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach