poniedziałek, 14 listopad 2022 06:32

Zakup preferencyjny paliwa stałego

Uprzejmie informujemy, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego będą przyjmowane w siedzibie ZK PGM przy ul. Bałtyckiej 8 oraz we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców.

Wniosek w chwili złożenia zostanie opatrzony odrębnym, indywidualnym numerem. Informacja o numerze wniosku wraz z datą i miejscem złożenia oraz informacją o dedykowanym numerze telefonu do kontaktu i adresie e-mail zostanie zwrotnie przekazana składającemu wniosek. Dotyczy to również wniosków składanych drogą elektroniczną (E-PUAP). Listy zawierające numery pozytywnie zweryfikowanych wniosków będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej ZK PGM, stronie BIP i Facebook ZK PGM oraz wywieszane na tablicach ogłoszeń w BOM-ach oraz w siedzibie przy ul. Bałtyckiej 8.

Wnioskodawcy są zobowiązani do samodzielnego śledzenia ww. źródeł w celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. Pozytywna weryfikacja wniosku uprawnia do dokonania zakupu wskazanej ilości paliwa stałego.