środa, 16 marzec 2022 05:21

Odpracuj swój czynsz

Program „Praca za czynsz” funkcjonuje w naszym mieście już dziesięć lat. Od początku wzięło w nim udział już ponad 461 uczestników. Łącznie odpracowali oni zaległość czynszową na kwotę 2.495.350,39 zł.


Program ruszył w 2011 roku. Mogą do niego przystąpić osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, którym nagromadziły się zaległości czynszowe i nie są w stanie ich spłacić. Zakład Komunalny „PGM” umożliwia ich spłatę w formie świadczenia rzeczowego. – To bardzo ważna i potrzebna forma pomocy dla naszych najuboższych mieszkańców – podkreśla Joanna Lekston Grzyb, dyrektor Zakładu. – Spora grupa w ten sposób wywiązała się już ze wszystkich zobowiązań wobec naszego Zakładu. Zapewniamy, że każdy, kogo cechuje poczucie obowiązku, jest w stanie poradzić sobie z realizowanymi przez nas zleceniami – dodaje.

Zakład stara się w miarę możliwości przygotować ofertę również dla osób pracujących zawodowo. W wielu przypadkach to się udaje. Zlecenia są dostosowane do konkretnych najemców, uwzględniając ich możliwości czasowe, ale nade wszystko stan zdrowia. – Zdajemy sobie sprawę, że osoby w najtrudniejszej sytuacji materialnej, to zazwyczaj osoby chore, które nie mogą podjąć dodatkowej pracy. W takich sytuacjach również próbujemy szukać rozwiązania i staramy się być elastyczni – tłumaczy Lekston – Grzyb.

Jakie prace można realizować w ramach programu? Od kilku lat pod opieką uczestników są m.in. place zabaw w obrębie nieruchomości zarządzanych przez „PGM”. To właśnie oni odnawiają urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice. Zajmują się również wymianą piasku w piaskownicach. Oprócz placów zabaw, w ramach programu „Praca za czynsz”, zleca się porządkowanie terenów, a także realizację wielu prac wewnątrz budynków: opróżnianie pustostanów, porządkowanie piwnic, malowanie instalacji gazowych, zabezpieczanie przed skutkami zimy oraz prace remontowe m.in. odnawianie klatek schodowych. Uczestnicy programy zajmują się też roznoszeniem korespondencji do mieszkańców oraz odczytują wodomierze, co pozwala na prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia wody.

Każdego, kto mieszka w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Miasta Chorzów i chce się dowiedzieć się więcej, organizatorzy programu zapraszają do swojej siedziby przy ul. Hajduckiej 7. Odpowiedzą na wszystkie dodatkowe pytania i rozwieją wszelkie ewentualne wątpliwości.