wtorek, 28 wrzesień 2021 09:21

Informacja dotycząca dokonywania opłat

Zakład Komunalny „PGM ” informuje, że przypisany do każdego najemcy indywidualny numer rachunku bankowego jest dedykowany wyłącznie do wpłat związanych z Zakładem Komunalnym „PGM”. Każda opłata celem prawidłowego księgowania powinna być opatrzona prawidłowym tytułem przelewu, zawierającym informację czego dotyczy wnoszona opłata.