poniedziałek, 08 luty 2021 13:16

Narodowy Spis Powszechny - nabór rachmistrzów

Prezydent Miasta Chorzów - Gminny Komisarz Spisowy w Chorzowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych
z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Więcej informacji na stronie

http://bip.chorzow.eu/index.php?id=161175425529879735