piątek, 06 listopad 2020 11:12

Uwaga oszuści!!!

Z uwagi na docierające do nas sygnały mieszkańców o oszustach podszywających się pod pracowników Zakładu Komunalnego „PGM” w celu wyłudzenia należności pieniężnych z tytułu opłat za lokale mieszkalne oraz użytkowe informujemy, że nasza firma nie prowadzi żadnych działań windykacyjnych w terenie, nie pobiera opłat bezpośrednio od klientów. Wszelkie zobowiązania wobec naszego zakładu należy uiszczać na indywidualny rachunek użytkownika lokalu podany przez tutejszy zakład lub znajdujący się w książeczce opłat.