środa, 04 styczeń 2017 10:10

CENTRALIZACJA VAT

W związku z centralizacją VAT Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie uprzejmie informuje, że począwszy od 01.01.2017 r. podmiotem stosunków cywilnoprawnych, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług, jest  Gmina Chorzów.

W związku z powyższym w dokumentach potwierdzających stosunki cywilnoprawne, tj. umowach, zleceniach, porozumieniach, a także w fakturach VAT, dokumentujących dostawę / nabycie towarów oraz świadczenie usług należy wskazywać Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu.

Wobec powyższego wnosimy by na wystawianych przez Państwa fakturach VAT, dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Zakładu Komunalnego „PGM” (jednostka organizacyjna Gminy Chorzów) począwszy od dnia 01.01.2017 r. wskazywano dane identyfikujące Gminę Chorzów wraz z informacją o jednostce organizacyjnej, tj.:

Nabywca:

MIASTO CHORZÓW – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

41-500 CHORZÓW UL. RYNEK 1

NIP GMINY: 627 273 38 08

Miejsce przeznaczenia:/Adresat:/Odbiorca

ZAKŁAD KOMUNALNY „PGM”

41-500 CHORZÓW UL. BAŁTYCKA 8