Aktualności

 • Zbieranie odczytów wodomierzy w zasobach BOM Śródmieście oraz BOM Różanka

  Informujemy, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną nasi pracownicy nie będą odczytywać wodomierzy w Państwa lokalach. Odczyt należy podać w terminie do 30.04.2021 r., według wzoru, który zostanie wrzucony do Państwa skrzynek pocztowych.

  }Wzór jest dostępny również TUTAJ.

  Uzupełnioną tabelę można przesłać na adres e-mail , wrzucić do skrzynki umieszczonej w siedzibie naszej firmy lub do skrzynki usytuowanej w Biurze Obsługi Mieszkańców Śródmieście i Różanka.

  Użytkownicy lokali, w których wodomierze są wyposażone w nakładkę radiową nie muszą podawać odczytu wodomierza. Nasi pracownicy nie będą przyjmowali odczytów drogą telefoniczną.


 • Budowa mieszkań komunalnych przy ulicy Karola Miarki wkracza w końcową fazę

  Budowa mieszkań komunalnych przy ulicy Karola Miarki powoli wkracza w końcową fazę. Mimo nie najlżejszej zimy postęp prac jest widoczny. Realizujący inwestycję Zakład Komunalny PGM informuje, jak będą rozmieszczone lokale w kolejnych segmentach obiektu.

  Czytaj dalej...
 • Zbieranie odczytów wodomierzy w zasobach BOM Chorzów Stary oraz Chorzów II

  Informujemy, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną nasi pracownicy nie będą odczytywać wodomierzy w Państwa lokalach. Odczyt należy podać w terminie do 31.03.2021 r., według wzoru, który zostanie wrzucony do Państwa skrzynek pocztowych.

  Czytaj dalej...
 • Listy niekoniecznie odbierane

  Ciężka od listów torba listonosza – dokładnie taka, jak w słynnej piosence grupy Skaldowie – po wizytach u lokatorów Zakładu Komunalnego „PGM”, niestety nie zawsze traci na wadze. Sporo chorzowian bowiem nie odbiera swojej korespondencji. Poczta po dwukrotnej awizacji wraca nieodebrana, a adresaci kompletnie nie wiedzą, co dzieje się w ich sprawach.

  W 2020 roku na 30 499 wysłanych przez zarządcę mienia komunalnego listów poleconych wróciły aż 7 632. To ponad 20 procent!
  To jednak nie wstrzymuje podjętych procedur. – Niedostarczona korespondencja wcale nie oznacza, że przestajemy działać. Niestety, lokator, który nie odbierze takiej korespondencji, nie ma wiedzy na temat podejmowanych czynności. Nie bierze też udziału w swojej sprawie. A to może przynieść nieoczekiwane dla niego konsekwencje–dodaje.

  Szczególną uwagę na ten problem zwraca dział prawny Zakładu. Jeżeli przykładowo korespondencja dotyczy dochodzenia zadłużenia w opłatach, czy postępowania o eksmisję, nie zapoznając się z jej treścią, lokator naraża się na daleko idące skutki. Terminy do działania wobec takiego dłużnika mijają wówczas bez żadnej reakcji.

  Niezmiernie ważne jest również odbieranie poczty przesyłanej przez sąd czy komornika. Od 2019 roku obowiązują nowe przepisy o doręczeniu korespondencji sądowej. Jeśli w toku prowadzonego postępowania sąd nie doręczy pozwanemu (dłużnikowi) korespondencji, to zobowiązuje na przykład „PGM” do jej dostarczenia za pośrednictwem komornika. Komornik będzie próbował doręczyć korespondencję pod wskazany adres i w razie nie zastania adresata, będzie rozpytywał sąsiadów czy taka osoba mieszka we wskazanym lokalu. Jeśli jej nie doręczy i nie ustali innego adresu dłużnika, dalsze postępowanie będzie musiało toczyć się z udziałem kuratora.

  Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach komornik stwierdza, iż adresat przesyłki nie mieszka w lokalu i wtedy dodatkowo Zakład podejmie czynności zmierzające do odzyskania lokalu a także zawnioskuje o wymeldowanie administracyjne (w przypadku osób zameldowanych w danym miejscu). Warto więc odbierać korespondencję i zapoznawać się z jej treścią.

 • Narodowy Spis Powszechny - nabór rachmistrzów

  Prezydent Miasta Chorzów - Gminny Komisarz Spisowy w Chorzowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych
  z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

  Więcej informacji na stronie

  http://bip.chorzow.eu/index.php?id=161175425529879735

 • Odczyty wodomierzy!

  Szanowni Państwo!

   

  Jeśli dotychczas nie odczytali Państwo stanów wodomierzy, prosimy o uzupełnienie odczytów i przekazanie ich osobiście do siedziby ADM Chorzów Sp. z o. o. lub na adres mailowy: w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2021 roku.

  Dodatkowo, w przypadku najemców ZK PGM za pośrednictwem Biura Obsługi Mieszkańców.

   

 • Godziny pracy PGM 31.12.2020

  Szanowni Państwo.

  Informujemy, że dnia 31-go grudnia br. Zakład Komunalny PGM będzie czynny do godz. 13:00.

 • Uwaga oszuści!!!

  Z uwagi na docierające do nas sygnały mieszkańców o oszustach podszywających się pod pracowników Zakładu Komunalnego „PGM” w celu wyłudzenia należności pieniężnych z tytułu opłat za lokale mieszkalne oraz użytkowe informujemy, że nasza firma nie prowadzi żadnych działań windykacyjnych w terenie, nie pobiera opłat bezpośrednio od klientów. Wszelkie zobowiązania wobec naszego zakładu należy uiszczać na indywidualny rachunek użytkownika lokalu podany przez tutejszy zakład lub znajdujący się w książeczce opłat.

   

   

 • FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU KOMUNALNEGO „PGM” W CHORZOWIE

  FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU KOMUNALNEGO „PGM” W CHORZOWIE

  Szanowni Państwo

  Od dnia 21 października 2020 r. do odwołania zmieniają się zasady obsługi interesantów.

  Obsługa stron odbywa się:

  od poniedziałku do środy w godzinach od 730  do 1430

  w czwartek od godziny 730  do 1630

  w piątek od godziny 730  do 1230

  Interesanci przed wizytą w ZK „PGM” zobowiązani są umówić się telefonicznie na konkretny dzień
  i konkretną godzinę dzwoniąc na numery podane poniżej
  .

  Przed wejściem do siedziby  ZK „PGM” lub Biur Obsługi Mieszkańców powinni Państwo zachować obowiązujące wymogi sanitarne tj:

  ·      zdezynfekować ręce,

  ·      zasłonić usta i nos,

  ·      umożliwić pomiar temperatury ciała.

  Obsługa interesantów odbywać się będzie w siedzibie ZK „PGM” na parterze – bez możliwości wejścia
  do pozostałych części budynku.

  Składanie dokumentów w Zakładzie realizowane jest poprzez pozostawienie dokumentów w miejscach
  do tego wyznaczonych.


  Komórki organizacyjne Zakładu obsługują również strony telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (e- mail, epuap).

  Zdecydowanie zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Zakładzie i Biurach Obsługi Mieszkańców.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres e-mailowy:

  Skrytka epuap: /zkpgm/SkrytkaESP

  Numery telefonów do ZK „PGM” centrala 32-757-15-00:

  Dział:

  numer bezpośredni

  e-mail

  Czynszów i Rozliczeń Mediów

  32-757-15-32

  32-757-15-65

  Windykacji

  32-757-15-40

  32-757-15-38

  Dział Prawny

  32-757-15-58

  32-757-15-55

  Eksploatacji

  32-757-15-59

  32-757-15-47

  Techniczny

  32-757-15-43

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  32-757-15-62

  Dział Kadr i Płac

  32-757-15-20

  32-757-15-81

  Dział Zamówień Publicznych

  32-757-15-71

  32-757-15-75

  Dział Finansowo-Księgowy

  32-757-15-29

  32-757-15-05

  Biuro Koordynacji Zamiany Mieszkań

  32-757-15-19

  Sekretariat

  32-757-15-19

   

  Numerów telefonów BOM-ów

  BOM:

  numer bezpośredni

  e-mail

  BOM  Chorzów Stary

  32-241-29-19

  BOM  Chorzów II

  32-241-25-75, 32-249-81-10

  BOM  Śródmieście

  32-241-17-74, 32-247-85-22

  BOM  Różanka

  32-241-29-13, 32-241-49-13

  BOM  Ruch

  32-246-45-91, 32-246-16-04

  BOM  Hajduki

  32-246-64-67, 32-246-30-27

  Praca za czynsz

  32-420-10-15

   

 • Ogłoszenie - odczyty wodomierzy

  Zakład Komunalny PGM informuje, odczyty wodomierzy na BOM Chorzów Stary zostaną przeprowadzone w dniu 21.09.2020r a na BOM-ie Chorzów II w dniach od 21.09.2020r. - 30.09.2020r.

 • Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie

  Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie prowadzi bezpośrednią, limitowaną obsługę klienta  (związaną z osobistą wizytą w Zakładzie lub Biurach Obsługi Mieszkańców i PZC).

  Obsługa stron odbywa się:

  od poniedziałku do środy w godzinach od 730  do 1430

  w czwartek od godziny 730  do 1630

  w piątek od godziny 730  do 1230

  z zastrzeżeniem ograniczonej liczby interesantów przebywających w miejscach obsługi (tj. maksymalnie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi), oraz z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych:

  • zasłanianie ust i nosa,
  • dezynfekcja rąk,
  • utrzymanie 2 metrów dystansu między osobami.

  Obsługa interesantów odbywać się będzie w siedzibie ZK „PGM” na parterze – bez możliwości wejścia do pozostałych części budynku.

  Zdecydowanie zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Zakładzie i Biurach Obsługi Mieszkańców na rzecz wysłania korespondencji drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Załatwianie spraw możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

  Jednocześnie Dyrektor ZK „PGM” prosi o odpowiedzialne zachowanie wszystkich interesantów, gdyż każde zasadne podejrzenie o zakażeniu pracownika, spowoduje wyłączenie z pracy całego Zakładu.

 • Informacja

  Dnia 12.06.2020r. Zakład Komunalny "PGM" będzie nieczynny.

 • Pracowałeś w hucie - podziel się wspomnieniami.
 • Odczyty wodomierzy BOM Ruch i BOM Hajduki

  Zakład Komunalny „PGM” informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii odczyty wodomierzy na BOM Ruch i BOM Hajduki, które winny być przeprowadzone w terminie na dzień 31 maja 2020 r. zostają przesunięte na kolejny termin rozliczeniowy tj. na dzień 30 listopada 2020r.


  Tym samym rozliczenie zostanie wykonane za okres 12 miesięcy.

 • Odczyty wodomierzy BOM Śródmieście i BOM Różanka

  Zakład Komunalny „PGM” informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii odczyty wodomierzy na BOM Śródmieście i BOM Różanka, które winny być przeprowadzone w terminie na dzień 30 kwietnia 2020 r. zostają przesunięte na kolejny termin rozliczeniowy tj. na dzień 31 października 2020r.

  Tym samym rozliczenie zostanie wykonane za okres 12 miesięcy.

 • Odczyty wodomierzy BOM Chorzów Stary i BOM Chorzów II

  Zakład Komunalny „PGM” informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii odczyty wodomierzy na BOM Chorzów Stary i BOM Chorzów II, które winny być przeprowadzone w terminie na dzień 31 marca 2020 r. zostają przesunięte na kolejny termin rozliczeniowy tj. na dzień 30 września 2020r.


  Tym samym rozliczenie zostanie wykonane za okres 12 miesięcy.

 • Zmiana stawki za dostawę zimnej wody oraz odprowadzenie ścieków

  Zakład Komunalny „PGM” informuje, że od dnia 17.03.2020r. zmianie uległa stawka za dostawę zimnej wody oraz odprowadzenie ścieków. Nowe stawki wynoszą:

  6,21 zł/m³ woda

  10,03 zł/m³ ścieki.

  Jednocześnie informuje, że od dnia 01.04.2020r. zmianie ulega opłata za odbiór odpadów komunalnych. Wysokość nowej opłaty:

  26,90 zł/osobę za odpady zbierane w sposób selektywny

  53,80 zł/osobę za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

  Aneksy z informacją o nowej wysokości opłat z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego zostaną wrzucone do skrzynek na korespondencję w najbliższym możliwym czasie.

  *Wysokość nowej opłaty można również uzgodnić telefonicznie.

 • Informacja

  Szanowni Państwo

  W czasie pandemii koronawirusa praktykujemy akcję #zostańwdomu i ograniczamy spotkania.

  W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, iż nadal zawieszamy osobistą obsługę Klientów w siedzibie ZK PGM oraz BOM-ach.

  Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Wszystkie niezbędne informacje oraz druki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.pgm-chorzow.eu.

  W sytuacji bezwzględnie wymagającej osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie z pracownikiem Zakładu.

  Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować za wyrozumiałość oraz życzymy dużo zdrowia.

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE
  w sprawie zawieszenia osobistej obsługi klienta w Zakładzie „PGM” w Chorzowie oraz wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców w związku z koronawirusem (COVID-19).

   

  Szanowni Państwo,
  mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 /KORONAWIRUS/ w Polsce oraz dbając o bezpieczeństwo naszych Petentów i Pracowników informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania w siedzibie ZK „PGM” oraz BOM-ach będzie zawieszona osobista obsługa klientów.


  Wszelkie sprawy prosimy załatwiać listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mail:


  1.    Sekretariat Zakładu tel. 32 757 15-19, e-mail:

  2.    BOM "Chorzów Stary" z siedzibą w Chorzowie ul. Kasprowicza 11, tel. 32-241-29-19, e-mail:

  3.    BOM "Chorzów II” z siedzibą w Chorzowie ul. 3-go Maja 28, tel. 32-241-25-75, 32-249-81-10, e-mail:

  4.    BOM "Śródmieście" z siedzibą w Chorzowie ul. Styczyńskiego 2, tel. 32-241-17-74, 32-247-85-22, e-mail:

  5.    BOM "Różanka" z siedzibą w Chorzowie ul. Chopina 11a, tel. 32-241-29-13, 32-241-49-13, e-mail:

  6.    BOM "Ruch" z siedzibą w Chorzowie ul. Zawiszy Czarnego 3, tel. 32-246-45-91, 32-246-16-04, e-mail:

  7.    BOM "Hajduki" z siedzibą w Chorzowie ul. Jubileuszowa 8, tel. 32-246-64-67, 32-246-30-27, e-mail:

  W sytuacji bezwzględnie wymagającej osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie z pracownikiem Zakładu.

  Z góry przepraszamy za ewentualne utrudnienia, które mogą wyniknąć w związku
  z wprowadzeniem powyższych zasad współpracy.


     


 • Informacja
  Informacja

  Przy podejrzeniu zakażenia nowym koronawirusem należy kontaktować się TELEFONICZNIE z:
  - Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chorzowie - tel. 692 180 830 lub
  - Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie - 797 189 603 lub
  - Infolinią NFZ  800 190 590

Tutaj jest box dla aktualności na stałe. Tutaj jest box dla aktualności na stałe

PGM Chorzów