Aktualności

 • Konkurs - Najładniejszy balkon
  Konkurs - Najładniejszy balkon

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Najładniejszy balkon". Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajduje się w poniższym linku.

  Regulamin "Najładniejszy balkon".

  Komisja Konkursowa w konkursie na najładniejszy balkon informuje, że do dnia 31 sierpnia 2017 roku nie wpłynęło do Zakładu żadne zgłoszenie konkursowe. Tym samym konkurs nie został rozstrzygnięty.

 • Kondolencje

  Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
  wieloletniej pracownicy, koleżanki, przyjaciółki
  Ewy Zawada.
  W naszej pamięci p. Ewa Zawada pozostanie jako osoba z oddaniem pracująca na rzecz Zakładu
  Komunalnego PGM. Zawsze życzliwa dla innych, uśmiechnięta, pogodna i wrażliwa na ludzkie sprawy.
  Ceniona za zaangażowanie oraz wyważone i rzeczowe podejście do rozwiązywania problemów.
  Rodzinie i Bliskim Zmarłej
  Składamy serdeczne wyrazy szczerego współczucia
  Dyrekcja oraz Pracownicy Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.

 • Powstanie nowy budynek komunalny przy ul. Truchana

  Budujemy nowy budynek. W centrum Chorzowa powstaną kolejne mieszkania komunalne. 21 czerwca 2017r. w Urzędzie Miasta w Chorzowie, Dyrekcja Zakładu podpisała umowę na budowę kolejnego budynku przy ul. Truchana 56.

  Więcej informacji w Chorzowianinie pod linkiem http://www.chorzowianin.pl/budynek-komunalny-stanie-przy-ul-truchana,n-8007.html oraz na stronie Urzędu Miasta http://www.chorzow.eu/aktualnosci/6245-nowy-budynek-komunalny-stanie-przy-ul-truchana.html.

  .

 • Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie ZK „PGM” na wszystkich BOM-ACH.

  Dyrektor Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie ZK "PGM" na wszystkich bom-ach zgodnie z załącznikiem a do zapytania ofertowego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót"

  Więcej informacji oraz dokumentacja w/w postępowania w poniższym linku.

  Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie ZK "PGM"

 • CENTRALIZACJA VAT

  W związku z centralizacją VAT Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie uprzejmie informuje, że począwszy od 01.01.2017 r. podmiotem stosunków cywilnoprawnych, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług, jest  Gmina Chorzów.

  W związku z powyższym w dokumentach potwierdzających stosunki cywilnoprawne, tj. umowach, zleceniach, porozumieniach, a także w fakturach VAT, dokumentujących dostawę / nabycie towarów oraz świadczenie usług należy wskazywać Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu.

  Wobec powyższego wnosimy by na wystawianych przez Państwa fakturach VAT, dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Zakładu Komunalnego „PGM” (jednostka organizacyjna Gminy Chorzów) począwszy od dnia 01.01.2017 r. wskazywano dane identyfikujące Gminę Chorzów wraz z informacją o jednostce organizacyjnej, tj.:

  Nabywca:

  MIASTO CHORZÓW – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

  41-500 CHORZÓW UL. RYNEK 1

  NIP GMINY: 627 273 38 08

  Miejsce przeznaczenia:/Adresat:/Odbiorca

  ZAKŁAD KOMUNALNY „PGM”

  41-500 CHORZÓW UL. BAŁTYCKA 8

 • ROBOTY REMONTOWE O CHARAKTERZE AWARYJNYM DOTYCZĄCE PRZEWODÓW KOMINOWYCH 2017

  Zakład Komunalny "PGM" zaprasza do składania ofert na wykonanie w 2017 roku robót remontowych o charakterze awaryjnym dotyczących przewodów kominowych w budynkach będących w zarządzie zakładu.

  Więcej informacji oraz dokumentacja w/w postępowania w poniższym linku.

   

  Roboty remontowe o charakterze awaryjnym dotyczące przewodów kominowych 2017

 • ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE O CHARAKTERZE AWARYJNYM ORAZ ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE W 2017 ROKU.

  Zakład Komunalny "PGM" zaprasza do składania ofert na roboty remontowo-budowlane o charakterze awaryjnym oraz roboty nieprzewidziane i nie wynikające z rocznego planu rzeczowo-finansowego w 2017 roku w budynkach będących w zarządzie. Więcej informacji oraz dokumentacja w/w postępowania w poniższym linku.

   

  ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE O CHARAKTERZE AWARYJNYM ORAZ ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE W 2017.

 • SKORZYSTAJ Z POMOCY W ZAMIANIE MIESZKANIA

  Masz za duże mieszkanie i chcesz je zamienić na mniejsze? Oferty zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Komunalnego PGM skierowane są właśnie do Ciebie. Zamiany można dokonać za pośrednictwem Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 8. Dzięki powstaniu biura, od kilku lat mieszkańcy naszego miasta mogą zamieniać nawet zadłużone lokale.

  Osoba, która chce zamienić mieszkanie musi spełnić kilka warunków:

  • posiadać tytuł prawny do lokalu,
  • zamieszkiwać w zajmowanym lokalu,
  • otrzymać zgodę dysponenta lokalu na dokonanie zamiany,
  • nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania.

  Jeżeli osoba spełnia te kryteria, wtedy może przyjść do Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań, to tam zbierane są wszystkie oferty i dopasowywane do siebie. W biurze taka osoba musi złożyć oświadczenie woli zamiany mieszkania, w ofercie określa wszystkie szczegóły dotyczące lokalu.

  Osoba, która chce zamienić mieszkanie musi spisać porozumienie z Urzędem Miasta, za pośrednictwem Zakładu Komunalnego PGM.

  Zamiana mieszkań jest całkowicie bezpłatna.

 • OGŁOSZENIE

  Zakład Komunalny  "PGM" w Chorzowie zawiadamia o wyznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat gruntu stanowiącego własność Miasta Chorzów będącego w zarządzie PGM, położonym przy ul. Wolskiego 5 oraz Podmiejskiej.

  Więcej informacji znajduje się w poniższym linku.

  Dzierżawa gruntu.

Tutaj jest box dla aktualności na stałe. Tutaj jest box dla aktualności na stałe

PGM Chorzów