Aktualności

 • Odczyty wodomierzy!

  Szanowni Państwo!

   

  Jeśli dotychczas nie odczytali Państwo stanów wodomierzy, prosimy o uzupełnienie odczytów i przekazanie ich osobiście do siedziby ADM Chorzów Sp. z o. o. lub na adres mailowy: w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2021 roku.

  Dodatkowo, w przypadku najemców ZK PGM za pośrednictwem Biura Obsługi Mieszkańców.

   

 • Godziny pracy PGM 31.12.2020

  Szanowni Państwo.

  Informujemy, że dnia 31-go grudnia br. Zakład Komunalny PGM będzie czynny do godz. 13:00.

 • Uwaga oszuści!!!

  Z uwagi na docierające do nas sygnały mieszkańców o oszustach podszywających się pod pracowników Zakładu Komunalnego „PGM” w celu wyłudzenia należności pieniężnych z tytułu opłat za lokale mieszkalne oraz użytkowe informujemy, że nasza firma nie prowadzi żadnych działań windykacyjnych w terenie, nie pobiera opłat bezpośrednio od klientów. Wszelkie zobowiązania wobec naszego zakładu należy uiszczać na indywidualny rachunek użytkownika lokalu podany przez tutejszy zakład lub znajdujący się w książeczce opłat.

   

   

 • FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU KOMUNALNEGO „PGM” W CHORZOWIE

  FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU KOMUNALNEGO „PGM” W CHORZOWIE

  Szanowni Państwo

  Od dnia 21 października 2020 r. do odwołania zmieniają się zasady obsługi interesantów.

  Obsługa stron odbywa się:

  od poniedziałku do środy w godzinach od 730  do 1430

  w czwartek od godziny 730  do 1630

  w piątek od godziny 730  do 1230

  Interesanci przed wizytą w ZK „PGM” zobowiązani są umówić się telefonicznie na konkretny dzień
  i konkretną godzinę dzwoniąc na numery podane poniżej
  .

  Przed wejściem do siedziby  ZK „PGM” lub Biur Obsługi Mieszkańców powinni Państwo zachować obowiązujące wymogi sanitarne tj:

  ·      zdezynfekować ręce,

  ·      zasłonić usta i nos,

  ·      umożliwić pomiar temperatury ciała.

  Obsługa interesantów odbywać się będzie w siedzibie ZK „PGM” na parterze – bez możliwości wejścia
  do pozostałych części budynku.

  Składanie dokumentów w Zakładzie realizowane jest poprzez pozostawienie dokumentów w miejscach
  do tego wyznaczonych.


  Komórki organizacyjne Zakładu obsługują również strony telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (e- mail, epuap).

  Zdecydowanie zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Zakładzie i Biurach Obsługi Mieszkańców.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Adres e-mailowy:

  Skrytka epuap: /zkpgm/SkrytkaESP

  Numery telefonów do ZK „PGM” centrala 32-757-15-00:

  Dział:

  numer bezpośredni

  e-mail

  Czynszów i Rozliczeń Mediów

  32-757-15-32

  32-757-15-65

  Windykacji

  32-757-15-40

  32-757-15-38

  Dział Prawny

  32-757-15-58

  32-757-15-55

  Eksploatacji

  32-757-15-59

  32-757-15-47

  Techniczny

  32-757-15-43

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  32-757-15-62

  Dział Kadr i Płac

  32-757-15-20

  32-757-15-81

  Dział Zamówień Publicznych

  32-757-15-71

  32-757-15-75

  Dział Finansowo-Księgowy

  32-757-15-29

  32-757-15-05

  Biuro Koordynacji Zamiany Mieszkań

  32-757-15-19

  Sekretariat

  32-757-15-19

   

  Numerów telefonów BOM-ów

  BOM:

  numer bezpośredni

  e-mail

  BOM  Chorzów Stary

  32-241-29-19

  BOM  Chorzów II

  32-241-25-75, 32-249-81-10

  BOM  Śródmieście

  32-241-17-74, 32-247-85-22

  BOM  Różanka

  32-241-29-13, 32-241-49-13

  BOM  Ruch

  32-246-45-91, 32-246-16-04

  BOM  Hajduki

  32-246-64-67, 32-246-30-27

  Praca za czynsz

  32-420-10-15

   

 • Ogłoszenie - odczyty wodomierzy

  Zakład Komunalny PGM informuje, odczyty wodomierzy na BOM Chorzów Stary zostaną przeprowadzone w dniu 21.09.2020r a na BOM-ie Chorzów II w dniach od 21.09.2020r. - 30.09.2020r.

 • Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie

  Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie prowadzi bezpośrednią, limitowaną obsługę klienta  (związaną z osobistą wizytą w Zakładzie lub Biurach Obsługi Mieszkańców i PZC).

  Obsługa stron odbywa się:

  od poniedziałku do środy w godzinach od 730  do 1430

  w czwartek od godziny 730  do 1630

  w piątek od godziny 730  do 1230

  z zastrzeżeniem ograniczonej liczby interesantów przebywających w miejscach obsługi (tj. maksymalnie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi), oraz z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych:

  • zasłanianie ust i nosa,
  • dezynfekcja rąk,
  • utrzymanie 2 metrów dystansu między osobami.

  Obsługa interesantów odbywać się będzie w siedzibie ZK „PGM” na parterze – bez możliwości wejścia do pozostałych części budynku.

  Zdecydowanie zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Zakładzie i Biurach Obsługi Mieszkańców na rzecz wysłania korespondencji drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Załatwianie spraw możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

  Jednocześnie Dyrektor ZK „PGM” prosi o odpowiedzialne zachowanie wszystkich interesantów, gdyż każde zasadne podejrzenie o zakażeniu pracownika, spowoduje wyłączenie z pracy całego Zakładu.

 • Informacja

  Dnia 12.06.2020r. Zakład Komunalny "PGM" będzie nieczynny.

 • Pracowałeś w hucie - podziel się wspomnieniami.
 • Odczyty wodomierzy BOM Ruch i BOM Hajduki

  Zakład Komunalny „PGM” informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii odczyty wodomierzy na BOM Ruch i BOM Hajduki, które winny być przeprowadzone w terminie na dzień 31 maja 2020 r. zostają przesunięte na kolejny termin rozliczeniowy tj. na dzień 30 listopada 2020r.


  Tym samym rozliczenie zostanie wykonane za okres 12 miesięcy.

 • Odczyty wodomierzy BOM Śródmieście i BOM Różanka

  Zakład Komunalny „PGM” informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii odczyty wodomierzy na BOM Śródmieście i BOM Różanka, które winny być przeprowadzone w terminie na dzień 30 kwietnia 2020 r. zostają przesunięte na kolejny termin rozliczeniowy tj. na dzień 31 października 2020r.

  Tym samym rozliczenie zostanie wykonane za okres 12 miesięcy.

 • Odczyty wodomierzy BOM Chorzów Stary i BOM Chorzów II

  Zakład Komunalny „PGM” informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii odczyty wodomierzy na BOM Chorzów Stary i BOM Chorzów II, które winny być przeprowadzone w terminie na dzień 31 marca 2020 r. zostają przesunięte na kolejny termin rozliczeniowy tj. na dzień 30 września 2020r.


  Tym samym rozliczenie zostanie wykonane za okres 12 miesięcy.

 • Zmiana stawki za dostawę zimnej wody oraz odprowadzenie ścieków

  Zakład Komunalny „PGM” informuje, że od dnia 17.03.2020r. zmianie uległa stawka za dostawę zimnej wody oraz odprowadzenie ścieków. Nowe stawki wynoszą:

  6,21 zł/m³ woda

  10,03 zł/m³ ścieki.

  Jednocześnie informuje, że od dnia 01.04.2020r. zmianie ulega opłata za odbiór odpadów komunalnych. Wysokość nowej opłaty:

  26,90 zł/osobę za odpady zbierane w sposób selektywny

  53,80 zł/osobę za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

  Aneksy z informacją o nowej wysokości opłat z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego zostaną wrzucone do skrzynek na korespondencję w najbliższym możliwym czasie.

  *Wysokość nowej opłaty można również uzgodnić telefonicznie.

 • Informacja

  Szanowni Państwo

  W czasie pandemii koronawirusa praktykujemy akcję #zostańwdomu i ograniczamy spotkania.

  W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, iż nadal zawieszamy osobistą obsługę Klientów w siedzibie ZK PGM oraz BOM-ach.

  Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Wszystkie niezbędne informacje oraz druki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.pgm-chorzow.eu.

  W sytuacji bezwzględnie wymagającej osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie z pracownikiem Zakładu.

  Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować za wyrozumiałość oraz życzymy dużo zdrowia.

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE
  w sprawie zawieszenia osobistej obsługi klienta w Zakładzie „PGM” w Chorzowie oraz wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców w związku z koronawirusem (COVID-19).

   

  Szanowni Państwo,
  mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 /KORONAWIRUS/ w Polsce oraz dbając o bezpieczeństwo naszych Petentów i Pracowników informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania w siedzibie ZK „PGM” oraz BOM-ach będzie zawieszona osobista obsługa klientów.


  Wszelkie sprawy prosimy załatwiać listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mail:


  1.    Sekretariat Zakładu tel. 32 757 15-19, e-mail:

  2.    BOM "Chorzów Stary" z siedzibą w Chorzowie ul. Kasprowicza 11, tel. 32-241-29-19, e-mail:

  3.    BOM "Chorzów II” z siedzibą w Chorzowie ul. 3-go Maja 28, tel. 32-241-25-75, 32-249-81-10, e-mail:

  4.    BOM "Śródmieście" z siedzibą w Chorzowie ul. Styczyńskiego 2, tel. 32-241-17-74, 32-247-85-22, e-mail:

  5.    BOM "Różanka" z siedzibą w Chorzowie ul. Chopina 11a, tel. 32-241-29-13, 32-241-49-13, e-mail:

  6.    BOM "Ruch" z siedzibą w Chorzowie ul. Zawiszy Czarnego 3, tel. 32-246-45-91, 32-246-16-04, e-mail:

  7.    BOM "Hajduki" z siedzibą w Chorzowie ul. Jubileuszowa 8, tel. 32-246-64-67, 32-246-30-27, e-mail:

  W sytuacji bezwzględnie wymagającej osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie z pracownikiem Zakładu.

  Z góry przepraszamy za ewentualne utrudnienia, które mogą wyniknąć w związku
  z wprowadzeniem powyższych zasad współpracy.


     


 • Informacja
  Informacja

  Przy podejrzeniu zakażenia nowym koronawirusem należy kontaktować się TELEFONICZNIE z:
  - Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chorzowie - tel. 692 180 830 lub
  - Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie - 797 189 603 lub
  - Infolinią NFZ  800 190 590

 • Ogłoszenie

  W związku z ogłoszeniem uchwały RM w Dzienniku w sprawie ustalenia nowej wysokości opłat zagospodarowania odpadami komunalnym  poniżej załączamy link do w/w uchwały - Uchwała RM.

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  W związku z zagrożeniem koronawirusem Zakład Komunalny „PGM”
  w Chorzowie prosi o ograniczenie bezpośrednich kontaktów
  z Zakładem oraz naszymi Biurami Obsługi Mieszkańców.

  Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie i mailowo na adres:

   

  Dodatkowo podajemy telefony kontaktowe do Dyrekcji Zakładu oraz poszczególnych Biur obsługi Mieszkańców:

  1. Sekretariat Zakładu tel. 32 757 15-19 mail:
  2. BOM "Chorzów Stary" z siedzibą w Chorzowie ul. Kasprowicza 11, tel. 32-241-29-19, e-mail: 
  3. BOM "Chorzów II” z siedzibą w Chorzowie ul. 3-go Maja 28, tel. 32-241-25-75, 32-249-81-10, , e-mail
  4. BOM "Śródmieście" z siedzibą w Chorzowie ul. Styczyńskiego 2, tel. 32-241-17-74, 32-247-85-22, e-mail
  5. BOM "Różanka" z siedzibą w Chorzowie ul. Chopina 11a, tel. 32-241-29-13, 32-241-49-13 e-mail: 
  6. BOM "Ruch" z siedzibą w Chorzowie ul. Zawiszy Czarnego 3, tel. 32-246-45-91, 32-246-16-04 e-mail: 
  7. BOM "Hajduki" z siedzibą w Chorzowie ul. Jubileuszowa 8, tel. 32-246-64-67, 32-246-30-27 e-mail: 

  Pozostałe numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej.

 • Informacja

  Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Chorzowie na temat koronowirusa: 692 180 830.

 • Informacja w sprawie wydawanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
  Informacja w sprawie wydawanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

  Informacja w sprawie wydawanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego.

 • Informacja


  W związku z planowanym przeniesieniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie do nowej siedziby przy ul. Racławickiej 19 w Chorzowie informujemy, że od dnia 13.05.2019 r. do 24.05.2019 r. ośrodek będzie nieczynny.

Tutaj jest box dla aktualności na stałe. Tutaj jest box dla aktualności na stałe

PGM Chorzów