Aktualności

 • Konkurs - Najładniejszy balkon
  Konkurs - Najładniejszy balkon

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Najładniejszy balkon". Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajduje się w poniższym linku.

  Regulamin "Najładniejszy balkon".

   

 • Wykonanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach będących w zarządzie Z.K. "PGM"

  Dyrektor Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach będących w zarządzie  Z.K. "PGM" na BOM-ach.

  Termin i miejsce składania ofert:     2018-05-14 godz. 11:00 - ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów, Dział Techniczny - pokój nr 217 (II piętro)

  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - POBIERZ

 • Ogłoszenie - przetarg

  Dyrektor Zakładu Komunalnego  "PGM" w Chorzowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony oraz negocjacje na wydzierżawienie garaży. Propozycje stawki czynszowej wraz z wymaganymi dokumentami dla postępowania prowadzonego w trybie negocjacji, należy składać do dnia 12 kwietnia 2018 roku zgodnie z ogłoszeniem. Przetarg i negocjacje odbędą się w sali konferencyjnej ZK "PGM" (1 piętro) w dniu 17 kwietnia 2018 roku według harmonogramu wskazanego w ogłoszeniu.

  Więcej informacji znajduje się w poniższym linku.

  Przetarg ustny nieograniczony oraz negocjacje na wydzierżawienie garażu

   

 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta

  Na podstawie uchwały Nr XLIII/819/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Chorzowskiej Rady Seniorów ogłaszam, co następuje:

  1. Głosowanie odbędzie się w terminie 18 stycznia 2018 r., w godzinach od 8.00 do 16.00, w małej sali sesyjnej Urzędu Miasta w Chorzowie, ul. Rynek 1.
  2. Do głosowania uprawnieni są seniorzy posiadający adres zameldowania na terenie Chorzowa.
  3. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.
  4. Zaznaczenie kilku lub niezaznaczenie żadnego kandydata na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.
  5. Kartę do głosowania otrzyma każdy senior spełniający warunki określone w punkcie 2, który złoży podpis na spisie wyborców.
  6. Kartę wyborczą składa się w wystawionej urnie wyborczej tylko w dniu 18.01.2018, w godzinach od 8.00 do 16.00.
  7. Po zakończeniu głosowania komisja zliczy wszystkie głosy i 15 osób, które otrzymają największą liczbę głosów, stanie się członkami Chorzowskiej Rady Seniorów.
  8. Protokół z przebiegu wyborów zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Zachęcamy mieszkających w Chorzowie seniorów do aktywnego udziału w głosowaniu.

 • Przerwa w dostawie energii cieplnej

  W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy,
  od dnia 25.10.2017 godz. 08:00 do dnia 25.10.2017 godz. 22:00
  nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do Państwa obiektów przy:
  - ul. Bałtycka 8,
  - ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 81,
  - ul. Janiny Omańkowskiej 1,
  - ul. Michała Wolskiego 4 ,4a, 5,
  - ul. Powstańców Śląskich 58 -60, Hankego 4-6,

  Jednocześnie TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w zakresie terminu wykonania w/w prac.

  Informacje dotyczące awarii dostępne pod nr 993 (czynne całą dobę, połączenia stacjonarne bez opłat) oraz pod numerem 32 258 47 73.
  Dodatkowo w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerami telefonów 32 663 82 21 oraz 32 663 82 17.

  Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

 • Powstanie nowy budynek komunalny przy ul. Truchana

  Budujemy nowy budynek. W centrum Chorzowa powstaną kolejne mieszkania komunalne. 21 czerwca 2017r. w Urzędzie Miasta w Chorzowie, Dyrekcja Zakładu podpisała umowę na budowę kolejnego budynku przy ul. Truchana 56.

  Więcej informacji w Chorzowianinie pod linkiem http://www.chorzowianin.pl/budynek-komunalny-stanie-przy-ul-truchana,n-8007.html oraz na stronie Urzędu Miasta http://www.chorzow.eu/aktualnosci/6245-nowy-budynek-komunalny-stanie-przy-ul-truchana.html.

  .

 • Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie ZK „PGM” na wszystkich BOM-ACH.

  Dyrektor Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie ZK "PGM" na wszystkich bom-ach zgodnie z załącznikiem a do zapytania ofertowego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót"

  Więcej informacji oraz dokumentacja w/w postępowania w poniższym linku.

  Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie ZK "PGM"

 • CENTRALIZACJA VAT

  W związku z centralizacją VAT Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie uprzejmie informuje, że począwszy od 01.01.2017 r. podmiotem stosunków cywilnoprawnych, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług, jest  Gmina Chorzów.

  W związku z powyższym w dokumentach potwierdzających stosunki cywilnoprawne, tj. umowach, zleceniach, porozumieniach, a także w fakturach VAT, dokumentujących dostawę / nabycie towarów oraz świadczenie usług należy wskazywać Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu.

  Wobec powyższego wnosimy by na wystawianych przez Państwa fakturach VAT, dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Zakładu Komunalnego „PGM” (jednostka organizacyjna Gminy Chorzów) począwszy od dnia 01.01.2017 r. wskazywano dane identyfikujące Gminę Chorzów wraz z informacją o jednostce organizacyjnej, tj.:

  Nabywca:

  MIASTO CHORZÓW – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

  41-500 CHORZÓW UL. RYNEK 1

  NIP GMINY: 627 273 38 08

  Miejsce przeznaczenia:/Adresat:/Odbiorca

  ZAKŁAD KOMUNALNY „PGM”

  41-500 CHORZÓW UL. BAŁTYCKA 8

 • SKORZYSTAJ Z POMOCY W ZAMIANIE MIESZKANIA

  Masz za duże mieszkanie i chcesz je zamienić na mniejsze? Oferty zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Komunalnego PGM skierowane są właśnie do Ciebie. Zamiany można dokonać za pośrednictwem Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 8. Dzięki powstaniu biura, od kilku lat mieszkańcy naszego miasta mogą zamieniać nawet zadłużone lokale.

  Osoba, która chce zamienić mieszkanie musi spełnić kilka warunków:

  • posiadać tytuł prawny do lokalu,
  • zamieszkiwać w zajmowanym lokalu,
  • otrzymać zgodę dysponenta lokalu na dokonanie zamiany,
  • nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania.

  Jeżeli osoba spełnia te kryteria, wtedy może przyjść do Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań, to tam zbierane są wszystkie oferty i dopasowywane do siebie. W biurze taka osoba musi złożyć oświadczenie woli zamiany mieszkania, w ofercie określa wszystkie szczegóły dotyczące lokalu.

  Osoba, która chce zamienić mieszkanie musi spisać porozumienie z Urzędem Miasta, za pośrednictwem Zakładu Komunalnego PGM.

  Zamiana mieszkań jest całkowicie bezpłatna.

 • OGŁOSZENIE

  Zakład Komunalny  "PGM" w Chorzowie zawiadamia o wyznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat gruntu stanowiącego własność Miasta Chorzów będącego w zarządzie PGM, położonym przy ul. Wolskiego 5 oraz Podmiejskiej.

  Więcej informacji znajduje się w poniższym linku.

  Dzierżawa gruntu.

Tutaj jest box dla aktualności na stałe. Tutaj jest box dla aktualności na stałe

PGM Chorzów