piątek, 12 styczeń 2018 09:15

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Na podstawie uchwały Nr XLIII/819/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Chorzowskiej Rady Seniorów ogłaszam, co następuje:

1. Głosowanie odbędzie się w terminie 18 stycznia 2018 r., w godzinach od 8.00 do 16.00, w małej sali sesyjnej Urzędu Miasta w Chorzowie, ul. Rynek 1.
2. Do głosowania uprawnieni są seniorzy posiadający adres zameldowania na terenie Chorzowa.
3. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.
4. Zaznaczenie kilku lub niezaznaczenie żadnego kandydata na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.
5. Kartę do głosowania otrzyma każdy senior spełniający warunki określone w punkcie 2, który złoży podpis na spisie wyborców.
6. Kartę wyborczą składa się w wystawionej urnie wyborczej tylko w dniu 18.01.2018, w godzinach od 8.00 do 16.00.
7. Po zakończeniu głosowania komisja zliczy wszystkie głosy i 15 osób, które otrzymają największą liczbę głosów, stanie się członkami Chorzowskiej Rady Seniorów.
8. Protokół z przebiegu wyborów zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zachęcamy mieszkających w Chorzowie seniorów do aktywnego udziału w głosowaniu.