System Zarządzania Jakością ISO

Misja Zakładu Komunalnego PGM

Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i innymi powierzonymi w zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami , w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy, przy zachowaniu wysokiej jakości pracy. 

Polityka jakości

Celem nadrzędnym naszego Zakładu jest zapewnienie zaspokajania oczekiwań naszych klientów oraz potrzeb własnych przez prowadzenie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania i właściwej eksploatacji.
Cele te realizujemy  poprzez:
  • Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chorzów oraz innymi powierzonymi w zarząd
  • Spełnianie wymagań prawnych i mających zastosowanie innych przepisów
  • Inwestowanie w nieruchomości
  • Współpracę z innymi wyspecjalizowany podmiotami i jednostkami
  • Prowadzenie zespołu ds. prac konserwacyjno-awaryjnych
  • Prowadzenie programu „Praca za czynsz”
Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia świadczonych usług w oparciu o System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz do zapewnienia odpowiednich zasobów do realizacji niniejszej Polityki.

Księga Jakości ZK PGM

Schemat organizacyjny

Statut ZK PGM w Chorzowie

Grafika ozdobna
Grafika ozdobna
Grafika ozdobna