Wnioski o zakup paliwa stałego - aktualizacja na dzień 20.01.2023r.

Z uwagi na koniec roku 2022, zakończona została realizacja sprzedaży paliwa stałego na podstawie złożonych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w roku 2022.

Osoby, które złożyły wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego, a które nie zrealizowały zakupu do końca 2022 roku, mogą od dnia 02.01.2023 r. składać nowe wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego w roku 2023.

Aby zakupić paliwo stałe w roku 2023 konieczne jest złożenie nowego wniosku.

Wniosek można pobrać z naszej zakładki dokumenty: Wniosek o zakup węgla.

Data aktualizacji: 20 styczeń 2023 10:28
 
POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE WNIOSKI O ZAKUP PALIWA STAŁEGO
Rejon I / BOM A Rejon II / BOM B Rejon III / BOM C Rejon IV / BOM D Rejon V / BOM E Rejon VI / BOM F Rejon VII / NOA
103/BOM A/W 115/BOM B/W 52/BOM C/W 37/BOM D/W 53/BOM E/W 46/BOM F/W 40/NOA/W
104/BOM A/W 116/BOM B/W 53/BOM C/W 38/BOM D/W 54/BOM E/W 47/BOM F/W 41/NOA/W
105/BOM A/W 119/BOM B/W 54/BOM C/W 39/BOM D/W 55/BOM E/W 48/BOM F/W 42/NOA/W
106/BOM A/W 120/BOM B/W 56/BOM C/W 40/BOM D/W 56/BOM E/W 49/BOM F/W 43/NOA/W
107/BOM A/W 121/BOM B/W   41/BOM D/W 57/BOM E/W 50/BOM F/W 44/NOA/W
108/BOM A/W 122/BOM B/W   42/BOM D/W 58/BOM E/W 51/BOM F/W 45/NOA/W
109/BOM A/W 123/BOM B/W       52/BOM F/W  
110/BOM A/W 124/BOM B/W       53/BOM F/W  
111/BOM A/W 126/BOM B/W       54/BOM F/W  
112/BOM A/W 127/BOM B/W       55/BOM F/W  
113/BOM A/W 128/BOM B/W       56/BOM F/W  
114/BOM A/W 129/BOM B/W       57/BOM F/W  
115/BOM A/W 130/BOM B/W       58/BOM F/W  
116/BOM A/W 131/BOM B/W       60/BOM F/W  
117/BOM A/W 132/BOM B/W          
118/BOM A/W            
119/BOM A/W            
120/BOM A/W            
121/BOM A/W            
122/BOM A/W            
123/BOM A/W            
124/BOM A/W            
125/BOM A/W            
126/BOM A/W            
127/BOM A/W            
128/BOM A/W            
129/BOM A/W            
130/BOM A/W            
Data aktualizacji: 4 styczeń 2023 11:16
 
LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH - WYMAGANE PONOWNE ZŁOŻENIE WNIOSKU
Rejon I / BOM A Rejon II / BOM B Rejon III / BOM C Rejon IV / BOM D Rejon V / BOM E Rejon VI / BOM F Rejon VII / NOA
4/BOM A/W 18/BOM B/W 9/BOM C/W 5/BOM D/W 2/BOM E/W 2/BOM F/W 8/NOA/W
7/BOM A/W 24/BOM B/W 10/BOM C/W 7/BOM D/W 7/BOM E/W 4/BOM F/W 19/NOA/W
9/BOM A/W 32/BOM B/W 14/BOM C/W 14/BOM D/W 8/BOM E/W 8/BOM F/W 24/NOA/W
14/BOM A/W 35/BOM B/W 26/BOM C/W 18/BOM D/W 10/BOM E/W 10/BOM F/W 26/NOA/W
15/BOM A/W 41/BOM B/W 27/BOM C/W 20/BOM D/W 11/BOM E/W 14/BOM F/W 27/NOA/W
18/BOM A/W 43/BOM B/W 30/BOM C/W 27/BOM D/W 13/BOM E/W 26/BOM F/W 28/NOA/W
25/BOM A/W 44/BOM B/W 32/BOM C/W 29/BOM D/W 14/BOM E/W 29/BOM F/W 32/NOA/W
39/BOM A/W 48/BOM B/W 34/BOM C/W 31/BOM D/W 18/BOM E/W 35/BOM F/W 36/NOA/W
40/BOM A/W 51/BOM B/W 35/BOM C/W 32/BOM D/W 20/BOM E/W 36/BOM F/W 37/NOA/W
48/BOM A/W 53/BOM B/W 36/BOM C/W 33/BOM D/W 21/BOM E/W 39/BOM F/W 39/NOA/W
50/BOM A/W 57/BOM B/W 37/BOM C/W 35/BOM D/W 22/BOM E/W 40/BOM F/W  
54/BOM A/W 58/BOM B/W 41/BOM C/W 36/BOM D/W 29/BOM E/W 41/BOM F/W  
55/BOM A/W 59/BOM B/W 43/BOM C/W   34/BOM E/W 43/BOM F/W  
58/BOM A/W 61/BOM B/W 45/BOM C/W   39/BOM E/W 44/BOM F/W  
63/BOM A/W 62/BOM B/W 46/BOM C/W   41/BOM E/W 45/BOM F/W  
66/BOM A/W 64/BOM B/W 47/BOM C/W   45/BOM E/W    
70/BOM A/W 66/BOM B/W 48/BOM C/W   48/BOM E/W    
71/BOM A/W 67/BOM B/W 49/BOM C/W   50/BOM E/W    
72/BOM A/W 70/BOM B/W 50/BOM C/W   51/BOM E/W    
78/BOM A/W 71/BOM B/W 51/BOM C/W   52/BOM E/W    
82/BOM A/W 72/BOM B/W          
84/BOM A/W 74/BOM B/W          
86/BOM A/W 75/BOM B/W          
89/BOM A/W 76/BOM B/W          
91/BOM A/W 77/BOM B/W          
94/BOM A/W 78/BOM B/W          
95/BOM A/W 79/BOM B/W          
96/BOM A/W 80/BOM B/W          
98/BOM A/W 82/BOM B/W          
99/BOM A/W 85/BOM B/W          
100/BOM A/W 86/BOM B/W          
101/BOM A/W 91/BOM B/W          
102/BOM A/W 94/BOM B/W          
  95/BOM B/W          
  100/BOM B/W          
  101/BOM B/W          
  103/BOM B/W          
  104/BOM B/W          
  105/BOM B/W          
  106/BOM B/W          
  108/BOM B/W          
  109/BOM B/W          
  110/BOM B/W          
  111/BOM B/W          
  112/BOM B/W          
  113/BOM B/W          
  114/BOM B/W          


  1. Kto może ubiegać się o preferencyjny zakup paliwa i jakie są wymagane dokumenty przy składaniu wniosku?

Odpowiedź: Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wymaganym dokumentem podczas składania wniosku jest dowód osobisty. 

  1. Czy wniosek o preferencyjny zakup paliwa musi składać ta sama osoba, która otrzymała dodatek węglowy w Ośrodku Pomocy Społecznej?

Odpowiedź: Nie, jednak gdy składającą wniosek jest ta sama osoba, która otrzymała dodatek węglowy w OPS znacząco przyśpieszy to proces pozytywnego rozpatrzenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa.

  1. Złożyłem wniosek, ale dalej nie jest pozytywnie zweryfikowany?

Odpowiedź: Zakup preferencyjny paliwa stałego jest ściśle powiązany z otrzymaniem dodatku węglowego, na który wniosek był składany do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

W przypadku niezłożenia wniosku o dodatek węglowy, wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego będzie rozpatrywany zgodnie z Art.12, pkt.1. Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

  1. Co ile aktualizowane są listy z wnioskami?

 Odpowiedź: Listy z numerami wniosków rozpatrzonych pozytywnie są uaktualniane  i publikowane raz w tygodniu na stronie internetowej Zakładu Komunalnego „PGM’, Biuletynie Informacji Publicznej zakładu Komunalnego „PGM”, fan page’u Facebook Zakładu Komunalnego ”PGM”, są również wywieszone do wglądu w gablotach przed Biurami Obsługi Mieszkańców Zakładu Komunalnego „PGM" oraz przed budynkiem przy ul. Bałtyckiej 8.

  1. Mój wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Gdzie mogę odebrać węgiel?

Odpowiedź: Skład obsługujący preferencyjny zakup paliwa stałego dla Miasta Chorzowa znajduje się przy ul. Kluczborskiej 39 i tam należy udać się celem zakupu węgla. Wskazany jest wcześniejszy kontakt z pracownikiem składu węgla pod numerem telefonu 508 643 674.

  1. W jaki sposób odbywa się transport węgla ze składu do lokalu mieszkańca?

Odpowiedź: Transport węgla ze składu do miejsca zamieszkania osoby zakupującej paliwo leży po stronie kupującego. Każdy we własnym zakresie zamawia usługę dowozu węgla i opłaca ją. Istnieje możliwość skorzystania z transportu, którym dysponuje skład węgla, po wcześniejszym kontakcie pod numerem telefonu 508 643 674.

  1. Jaka jest cena i koszt transportu węgla?

Odpowiedź: Koszt 1 tony węgla to 2 tyś zł. natomiast cenę transportu jeśli skorzystamy z usługi składu węgla należy ustalić indywidualnie.

  1. Nie odebrałem węgla w 2022 roku, co zrobić?

Odpowiedź: Osoby, które złożyły wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego, a które nie zrealizowały zakupu do końca 2022 roku, mogą od dnia 02.01.2023r. składać nowe wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego w roku 2023.

  1. Ile ton węgla mogę zakupić?

Odpowiedź: We wniosku składanym na rok 2023 można uwzględnić ilość paliwa z roku 2022, która nie została zakupiona. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu z roku 2022 r. powiększa limit roku 2023 r. maksymalnie do 3000 kg.