Wnioski o zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej - aktualizacja na dzień 30.06.2023r.

Poniżej lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych o zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej. Więcej informacji dotyczących zakupu paliwa stałego mozna uzyskać pod numerem telefonu 32-757-15-52 (obsługa w PGM-ie na ulicy Bałtyckiej 8) - telefon czynny w godzinach pracy zakładu oraz pod numerem węglowym UM Chorzów507-723-606 czynny:
- poniedziałek, wtorek środa w godzinach 8:00-15:00
- czwartek od godziny 8:00-17:00
- piątek od godziny 8:00-13:00

Data aktualizacji: 30 czerwiec 2023 11:26
 
POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE WNIOSKI O ZAKUP PALIWA STAŁEGO
Rejon I / BOM A Rejon II / BOM B Rejon III / BOM C Rejon IV / BOM D Rejon V / BOM E Rejon VI / BOM F Rejon VII / NOA
144/BOM A/W 151/BOM B/W 67/BOM C/W 51/BOM D/W 67/BOM E/W 71/BOM F/W 53/NOA/W
145/BOM A/W 152/BOM B/W 68/BOM C/W 52/BOM D/W   72/BOM F/W  
146/BOM A/W   69/BOM C/W 53/BOM D/W   73/BOM F/W  
    70/BOM C/W     74/BOM F/W  
    71/BOM C/W     75/BOM F/W  


  1. Kto może ubiegać się o preferencyjny zakup paliwa i jakie są wymagane dokumenty przy składaniu wniosku?

Odpowiedź: Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych(Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.). Do wniosku składanego przez osobę fizyczną z innej gminy obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie, wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1. Wymaganym dokumentem podczas składania wniosku jest dowód osobisty. 

  1. Co ile aktualizowane są listy z wnioskami?

 Odpowiedź: Listy z numerami wniosków rozpatrzonych pozytywnie są uaktualniane  i publikowane raz w tygodniu na stronie internetowej Zakładu Komunalnego „PGM’, Biuletynie Informacji Publicznej zakładu Komunalnego „PGM”, fan page’u Facebook Zakładu Komunalnego ”PGM”, są również wywieszone do wglądu w gablotach przed Biurami Obsługi Mieszkańców Zakładu Komunalnego „PGM" oraz przed budynkiem przy ul. Bałtyckiej 8.

  1. Mój wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Gdzie mogę odebrać węgiel?

Odpowiedź: Skład obsługujący preferencyjny zakup paliwa stałego dla Miasta Chorzowa znajduje się przy ul. Kluczborskiej 39 i tam należy udać się celem zakupu węgla. Wskazany jest wcześniejszy kontakt z pracownikiem składu węgla pod numerem telefonu 508 643 674.

  1. W jaki sposób odbywa się transport węgla ze składu do lokalu mieszkańca?

Odpowiedź: Transport węgla ze składu do miejsca zamieszkania osoby zakupującej paliwo leży po stronie kupującego. Każdy we własnym zakresie zamawia usługę dowozu węgla i opłaca ją. Istnieje możliwość skorzystania z transportu, którym dysponuje skład węgla, po wcześniejszym kontakcie pod numerem telefonu 508 643 674.

  1. Jaka jest cena i koszt transportu węgla?

Odpowiedź: Koszt 1 tony węgla to 1600 zł. natomiast cena transportu dla mieszkańców Chorzowa wynosi 50zł/t, pozostali wnioskodawcy muszą ustalać koszty bezpośrednio ze składem jeśli chcą skorzystać z usług składu węgla. Można odbierać węgiel także własnym transportem. 

  1. Ile ton węgla mogę zakupić?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie ma obecnie ograniczeń ilości paliwa dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego. Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.