środa, 07 grudzień 2016 07:59

SKORZYSTAJ Z POMOCY W ZAMIANIE MIESZKANIA

Masz za duże mieszkanie i chcesz je zamienić na mniejsze? Oferty zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Komunalnego PGM skierowane są właśnie do Ciebie. Zamiany można dokonać za pośrednictwem Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 8. Dzięki powstaniu biura, od kilku lat mieszkańcy naszego miasta mogą zamieniać nawet zadłużone lokale.

Osoba, która chce zamienić mieszkanie musi spełnić kilka warunków:

  • posiadać tytuł prawny do lokalu,
  • zamieszkiwać w zajmowanym lokalu,
  • otrzymać zgodę dysponenta lokalu na dokonanie zamiany,
  • nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania.

Jeżeli osoba spełnia te kryteria, wtedy może przyjść do Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań, to tam zbierane są wszystkie oferty i dopasowywane do siebie. W biurze taka osoba musi złożyć oświadczenie woli zamiany mieszkania, w ofercie określa wszystkie szczegóły dotyczące lokalu.

Osoba, która chce zamienić mieszkanie musi spisać porozumienie z Urzędem Miasta, za pośrednictwem Zakładu Komunalnego PGM.

Zamiana mieszkań jest całkowicie bezpłatna.