wtorek, 30 kwiecień 2019 11:02

Zmiana ceny wody

Z dniem 22.05.2019r. ulega zmianie cena za wodę i ścieki.

W związku ze zmianą należy podać odczyt wodomierza ze stanem na dzień 21.05.2019r., który można przesłać mailowo na adres lub pozostawić wraz z podpisem w siedzibie BOMu.

Osoby, które nie podają odczytów będą rozliczane szacunkowo.