poniedziałek, 11 luty 2019 12:44

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego pracownika, kolegi, przyjaciela
Ryszarda Jagody.
W naszej pamięci p. Ryszard Jagoda pozostanie jako osoba z oddaniem pracująca na rzecz Zakładu
Komunalnego PGM. Zawsze życzliwy dla innych, uśmiechnięty, pogodny i wrażliwy na ludzkie sprawy.
Ceniony za zaangażowanie oraz wyważone i rzeczowe podejście do rozwiązywania problemów.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy serdeczne wyrazy szczerego współczucia.
Dyrekcja oraz Pracownicy Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.