poniedziałek, 23 styczeń 2017 12:30

Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie ZK „PGM” na wszystkich BOM-ACH.

Dyrektor Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie ZK "PGM" na wszystkich bom-ach zgodnie z załącznikiem a do zapytania ofertowego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót"

Więcej informacji oraz dokumentacja w/w postępowania w poniższym linku.

Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie ZK "PGM"